Skogås hemliga militärhistoria

I samband med ett husbygge här i Skogås kom en tidigare okänd historia i dagern. När grävskoporna satte skoporna i det som varit en parkeringsplats hittades resterna av en betongbunker – en hemlig försvarsanläggning skulle det visa sig.

Betongmurar från den hemliga underjordsanläggningen

Södra fronten skulle med sina fort, fasta skyttegravar och 3700 man, försvara Stockholm mot anfall söderifrån. De flesta av anläggningarna, som finns fortfarande kvar här i skogarna, började byggas 1908 och ingick i vårt försvar fram till 1952.

Det som grävskoporna avslöjat var en hemlig sambands- och övervakningscentral. Efter ett digert arbete av Riksantikvarieämbetet och militärhistoriska forskare kunde historien bakom anläggningen äntligen berättas.

1922 gav B. L Boustedt dåvarande kommendant i Stockholm, överste G. D. Leuhusen i uppdrag att uppföra en toppmodern anläggning ”helt nära Nynäshamnsbanan”. Närheten till järnvägen hade stora fördelar både vid uppförandet och vid den framtida driften av anläggningen. Dåtidens vägförbindelser till området var minst sagt primitiva. 1924 stod anläggningen klar och trots det omfattande byggprojektet var det inte många som kände till dess existens och funktion.

Gammal karta över Skogås med platsen för anläggningen nära järnvägen utmärkt

Försvarsanläggningen uppfördes under jord och bara en hög antennmast skvallrade om dess närvaro. Vid den här tiden fanns inte mycket bebyggelse i Skogås, Beatebergsskolan och lilla gården Storvreten utgjorde de två undantagen. På så sätt var placeringen idealisk.

Militär antenn på gammalt foto

Under andra världskriget var anläggningen operativ och aktiviteten i området var intensiv. Det berättas om nattlig trafik med svarta civila fordon med avskärmad belysning på de smala grusvägarna i Skogås- och Trångsundstrakten. Som mest arbetade ca: 200 personer vid anläggningen, militärer, forskare och radioingenjörer. Inte mycket är känt om verksamheten och vilken teknisk utrustning som användes. Allt var hemligstämplat och när anläggningen togs ur bruk destruerades alla dokument.

Anläggningen blev inte långlivad. Det kalla kriget och hotet från supermakten Sovjet ställde nya krav på förvaret och området skulle stadsplaneras – staden hade växtvärk. Delar av verksamheten flyttades till det som i dag är Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) anläggningar vid Grindsjön på Södertörn. På den tiden var rivning medelst sprängning vanligt och på det sättet sattes det punkt för Skogås hemligaste byggnad. Områdes täcktes över med schaktmassor och jord och förföll sedan i glömska, ända fram till husbygget 2013.

 

Bortsett från några få historiska detaljer så är det här bara hittepå, ljug, ohistoria. April, april!

Det här är inlägg nr: 32 i min Blogg 100-satsning. Ett inlägg om dagen, 100 dagar i rad. Häng med! Jag lovar att inte luras mer.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *